Hoppa till innehåll

Sökresultat Sökningen pågår Sökresultaten dyker upp här efterhand. Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen.
Söker efter filmer
Söker efter produktkategorier
Söker efter användare
Söker efter gallerier
Sök forumtrådar
Stäng

Officiell Tråd - Koppla högtalare och sub

1 svar till detta ämne
  • Stängt ämne Detta ämne är stängt

#1

Postad 28 maj 2005 - 18:23

calle_jr
  • calle_jr
  • Forumräv

  • 898 inlägg
  • 0

-: Att koppla högtalare och subbas :-

Här nedan förklaras några av de vanligaste och enklare frågorna kring hur man kopplar in högtalare och subbas (subwoofer).
Vissa beskrivningar är klippta direkt från inlägg i högtalarforumet.
För att hålla tråden ren väljer vi att inte låta medlemmar posta i denna tråd. Har du några frågor, tips eller synpunkter på innehållet, tas det via pm.

:lol:

Postad bild


Bifogad fil  denon_back.jpg   58,1K   541 Antal nerladdningar
Anslutning av högtalare via högnivå högtalarterminaler (1) vilket är det vanligaste samt lågnivå (2). Lågnivå används för anslutning av externa slutsteg, t.ex sådana som sitter i aktiva subbasar.


Viktigast av allt
Se till att aldrig ha glapp i högtalarkablage och framförallt att aldrig få kortslutning med tillslagen elektronik. En receiver som saknar skyddskretsar riskerar gå sönder om du kortsluter den. Håll koll på alla små koppartrådar i högtalar-kablaget vid anslutning av ledarna i terminalerna. Den förmodligen vanligaste orsaken till att man får kortslutning på högtalar-terminalerna är att någon enstaka, hårstrå-tunn koppartråd spretar ut och kommer i kontakt med en annan högtalar-pol. Med riktiga anslutningsdon som t.ex. lödade (och isolerade) bananer, gafflar eller liknande så kan man eliminera denna risk.


Enkel anslutning av högtalare
Stereoanslutning av högtalare (Single-wire)
Bifogad fil  stereo.jpg   15,58K   649 Antal nerladdningar


Bi-wire
Med bi-wire ansluter man ett kabelpar till basregistret och ett par till mellan- och diskantregistren.
Bifogad fil  biwire.jpg   15,38K   371 Antal nerladdningar


Bi-amping
Vid bi-amping ansluter man ett kabelpar till basregistret från ett slutsteg och ett par till mellan- och diskantregistren från ett annat slutsteg.
Bifogad fil  biamp.jpg   19,87K   266 Antal nerladdningar


Bryggkoppling
Vissa slutsteg och integrerade förstärkare går att bryggkoppla för att öka effekten till en högtalare.
Bifogad fil  bryggkoppla.jpg   12,2K   529 Antal nerladdningar


Högtalarkablage
Bilden visar en högtalarkabel som är terminerad (avslutad) med bananer i förstärkarsidan och spadar på högtalarsidan. Kabeln är utformad som biwire.
Bifogad fil  DSC_5906.JPG   160,79K   2023 Antal nerladdningar


5.1 Surround
5.1 med fronthögtalare, center, surround och subwoofer. Det finns ett i princip obegränsat antal surroundsystem inom hembio. Allt från 1.0 (exvis Dolby Digital Mono) till 7.2 används någorlunda ofta, men det finns ännu större system.
Bifogad fil  5_1.jpg   31,45K   879 Antal nerladdningar


2.1-system
Anslutning av subbas i ett hifi-system
Bifogad fil  2_1_amp.jpg   30,78K   691 Antal nerladdningar Bifogad fil  2_1_pre.jpg   32,57K   310 Antal nerladdningar
I vänster bild visas en integrerad förstärkare med A- och B-utgångar till högtalare. Då kopplar man högtalarna till A-utgången och subbens högnivåingångar till förstärkarens B-utgång. Ett annat alternativ är att koppla högtalarna på subbens högnivåutgångar då man vill filtrera bort basen på högtalarna.
I höger bild kopplas subben från ett förstegs lågnivåutgång.

Fas
Är högtalarna i fas så slår högtalarmembranen samtidigt (in phase) framåt eller bakåt. Är högtalarna ur fas (out of phase) så slår det ena membranet framåt när det andra slår bakåt.
Bifogad fil  fas_1.jpg   6,38K   182 Antal nerladdningarBifogad fil  fasur_1.jpg   6,57K   83 Antal nerladdningar
Vad händer vid fel fasning? När kablarna till vänster- respektive höger högtalare kopplas till olika (t. ex + till + på vänster högtalare och + till - på höger högtalare), I ett sådant fall kommer elementen att spela i motfas, som betyder att det ena elementet rör sig inåt och det andra rör sig utåt. Detta medför att basen nästan försvinner helt. Ljudvågorna tar ut varandra.

Man kan kontrollera att fasen är rätt genom att man vrider högtalarna så att båda fronterna placeras mitt emot varandra. Försvinner basen vid denna placering är det fel fasat, d.v.s. fel kopplat. Växla då + och - kabel enbart på den ena högtalaren. Låter basen högre är det rätt.


Impedans
Impedans är ett mått på hur en förstärkare ser eller upplever en högtalare. Ju lägre impedans, desto högre krav ställs på förstärkaren. Exempelvis kan en 4
ohms högtalare lättare tömma en förstärkare på dess strömreserv. Därför ska man vara försiktig när t. ex två högtalarpar ska kopplas samman. (två par 8 ohms högtalare ser förstärkaren som 4 ohm. Man ska alltså undvika att koppla mer än en högtalare per terminal, ej att förväxla med hembio där man har fler kanaler.)


Känslighet
Anger hur högt en högtalare kan spela i förhållande till levererad effekt från förstärkaren. Ett värde som 90 dB talar om att högtalaren ger 90 dBs ljudnivå vid 1 watts insignal. Mätningehn utförs vid 2,83volt.
En högtalare med 8 ohms impedans belastar förstärkaren med 1 watt vid en mätning. Det innebär också att en högtalare på 4 ohm faktiskt belastar förstärkaren med 2 watt! Detta är ofta en av orsakerna till att element som finns i både 8 ohms utförande och 4 ohms utförande visar upp 3 dB högre känslighet i 4 ohms utförandet. Dubbla effekten ger just 3dB högre ljudtryck.
Ofta ses känslighet som hur lätt en högtalare är att driva, men det har mer att göra med hur rak impedanskurvan är över hela registret samt hur mycket högtalaren fasvrider spänningen från strömmen.


Frekvensgång
Frekvensgången visar hur rakt en högtalaren kan återge olika frekvenser. Ju rakare frekvensgång desto bättre ljud. Exempel på frekvensgång för en högtalare:
Bifogad fil  frekvensgang.gif   2,73K   83 Antal nerladdningar
Kurvan visar hur högtalaren färgar den inkommande signalen. Ju rakare kurva, desto mindre färgning av ljudet. Helt ofärgat ljud är det man skall eftersträva.


Spridning
Spridningen anger hur snabbt ljudstyrkan sjunker vid sidan av högtalaren. En smalstrålande högtalare släpper ut ljudet mest rakt fram. En bredstrålande släpper ut ljudet i en vidare vinkel. Det finns för- och nackdelar med de olika extremfallen, vilket oftast gör en kompromiss till det bästa alternativet.


Effekt
Det som är viktigt när det gäller effektangivelse för högtalare är den rekommenderade lägsta effekten som en förstärkare bör ha för att den skall klara driva högtalaren. En förstärkare kan aldrig ha för mycket effekt. Det är hur starkt man spelar som avgör om högtalaren riskerar att skadas.


Distorsion
Distorsion är en oönskad förändring av signalernas vågformer när de passerar en ljudapparat. Distorsion förekommer oftast som s.k. harmonisk distorsion, även
kallad klirr, som innebär att oönskade övertoner som inte fanns i den ursprungliga signalen alstras av ofullkomligheter i ljudanläggningen. En form av distorsion är intermodulation (IM-distorsion) som avser en form av förvrängning som uppstår när två eller flera toner i kombination med varandra bildar nya störtoner vars frekvens är summan och/eller skillnaden av de ursprungliga tonerna i signalen.
Intermodulations distorsion uppstår i alla klass B och klass AB förstärkare och orsakas av att man använder två slutstegs halvor, där den ena halvan tar hand om den positiva delen av signalen och den andra halvan tar hand om den negativa delen av signalen (tänk på en sinus-kurva som svänger kring "nollstrecket"). Det är p.g.a. att transistorerna inte är helt linjära i sina "ändlägen" (d.v.s. när de nästan har strypt strömmen helt eller när de nästan är fullt öppna). Denna olinjäritet är alltså orsaken till intermodulations-distorsion (IM-dist har fått namnet p.g.a. att det faktum att man har två slutstegs-halvor som "modulerar" en del av signalen som sen ska "sammanföras" till en hel signal på utgången)...

En av de mest obehagliga former av harmonisk distorsion har benämningen tredjetonsdistorsion som avgränsat gäller de oönskade övertoner vars frekvens är 3 gånger högre än grundtonen hos den ursprungliga signalen.

THD (Total Harmonisk Distorsion) är en summering av all form av harmonisk distorsion. Distorsion anges vanligtvis i procentuell storlek i förhållande till
grundtonen. THD (summan) säger tyvärr inte alltid så mycket om hur bra det låter. Det går att få ett riktigt lågt värde på THD men samtidigt ha övertoner väldigt högt upp i registret. Alltså långt över 3-dje tonen, kanske så långt upp som ända till 8:de tonen eller högre. Då låter det inte heller bra, trots att THD kanske är riktigt lågt.

Gamla rörförstärkare har ofta ganska högt THD, men det beror oftast på att de har några få jämna multiplar som är väldigt höga i förhållande till ursprungssignalen och trots det höga THD-värdet så anser många att dessa förstärkare låter otroligt mycket bättre än transistorsteg med lägre THD. Det finns gott om teorier om varför det är så, men i grund och botten så har andelen jämna multiplar och ojämna multiplar mer med saken att göra än vad siffrorna antyder.


Inspelning
De flesta nya högtalare kräver inspelning innan de blommar ut i alla register. För vissa högtalare kan det ta flera hundra timmar.
Ett bra sätt att snabba på denna process utan att störa grannarna för mycket är att ställa högtalarna mot varandra, fasvända den ena högtalaren, lägga över ett täcke och sätta på musikradio eller en musik-cd på repeat och normal volym. Helst intensiv musik med bra dynamik och brett frekvensområde.


Högnivå/Lågnivå
Om förstärkaren har en separat subwoofer eller lågnivåutgång så ansluter man en lågnivåkabel till denna ingång.

Om förstärkaren saknar subwoofer utgång drar man högtalarkablarna från förstärkaren in till högnivåingången och drar sedan kablar från högnivåutgången vidare till högtalarna.


Lågpass och högpass (Low pass och High pass)
Lågpass skär allting över en viss frekvens (hur delning sedan faller beror på brantheten). Användandet av lågpass fungerar på sådant sätt att dina frontar
spelar "fullrange" och att basen spelar upp till en specifik frekvens. Kort och gott, om t ex dina stativare går ner till, låt oss säga 60 Hz, kan du ställa in basen att täcka resterande område under 60 Hz eller med viss överlappning.

Högpass skär allting under en viss frekvens med samma förutsättningar som lågpass. Samma exempel med stativare. Även om dina stativare kan gå ner till 60 Hz skär det aktiva filtret allt under en förutbestämt frekvens. Vad ska nu detta vara bra till ? Tja, din förstärkare får en lättare last i och med det begränsade arbetsområdet. Mindre högtalare kan må bra av liknande delning. Baselementet avlastas med följd av minskad distortion pga av att det slipper arbeta nära eller under gränsen för sitt arbetsområde.

Aktiv/Passiv högtalare
En aktiv högtalare har slutsteget inbyggt och kopplas därför med lågnivåkabel.
Förutom subwoofer är det vanligast förekommande med passiva högtalare.


Att koppla in en aktiv subwoofer
Alt 1. Högnivå. Koppla vänster och höger högtalarkabel från förstärkaren till Speaker Level IN på subwoofern. Koppla sedan högtalarkabel från Speaker Level
OUT på subwoofern till respektive vänster och höger sidohögtalare. Detta medför att en subwoofer alltid kan kopplas till vilken anläggning som helst. De högtalare som kopplas på detta sätt, begränsas i basen vid ca 100Hz (High Pass).

Alt 2. Lågnivå. Koppla en lågnivåkabel från förstärkarens SUB-OUT (PRE-OUT Sub) till LINE IN på subwoofern. Observera - vid denna inkoppling fungerar inte
utgången för sidohögtalare, dessa måste då kopplas via den vanliga förstärkaren. Med reglaget LOWPASS frequency regleras hur högt upp i frekvens subwoofern
ska spela. THX-standarden anger denna frekvens till 80Hz. Med reglaget LEVEL regleras hur hög volym du vill att subwoofern ska spela.

Om man kopplar från SUB-OUT kan man använda en så kallad Y-linkkabel, en signalkabel med en RCA-kontakt i ena änden och två¨i den andra. Fördelen med en Y-link är att man lurar förstärkaren i subwoofern att ta emot en högre signal och man får ett högre ljudtryck vid samma volym än vad man får med en kabel med bara en RCA-kontakt till subwoofern.

Se även nästa inlägg - koppla in sub.

Om man inte har någon sub bör man ställa in det i receivern (i inställningen för sub brukar det finnas ett val "ingen"/"no"/"none"/"off"). LFE-kanalens bassignal skickas då i stället med automatik till de andra högtalarna (frontarna).


Placering
Det finns några grundläggande regler om hur du ska placera högtalare för att få ut bästa möjliga ljud. Du placerar högtalarna lite olika beroende på om du har en HiFi- eller hemmabioanläggning. Hur högtalarna ska placeras i en hemmabio beror dessutom på vilken typ av system du använder.

I 2-kanalssystem skall högtalarna placeras så att avståndet från din lyssningsplats till respektive högtalare är minst lika stort som avståndet mellan högtalarna. En högtalare spelar mer bas om den står nära ett hörn. Däremot behöver diskant och mellanregister luft kring sig för att spela korrekt. För att få en tydlig stereoljudbild från en inspelning bör det vara fritt från TV-apparater och liknande mellan högtalarna. Prova dig fram genom att systematiskt flytta högtalarna och lyssna. Börja flytta 1dm framåt, bakåt eller i sidled. Du kommer bli förvånad över hur mycket placeringen förändrar ljudbilden. Många högtalare får en bättre klangbalans om de vinklas något inåt lyssningspositionen, så kallad "toe-in".

När du placerar dina högtalare bör du även ta hänsyn till hur rummet ser ut. Dörrar, fönster, öppningar, rummets storlek o.s.v. är faktorer som påverkar ljudet.


Högtalartyper
Antal högtalare, högtalartyper och placering av högtalarna skiljer sig mellan olika ljudsystem, exvis 5.1 i Dolby Digital eller DTS.

Bifogad fil  602mkii_200.jpg   31,42K   82 Antal nerladdningarCenterhögtalaren
Centerhögtalaren är den viktigaste högtalaren i en hemmabioanläggning. Den måste återge röster och ljudeffekter klart och tydligt. Den skall också vara röstmatchad med dom andra högtalarna i systemet. Centerhögtalaren placeras vanligtvis under eller över TV:n.

Bifogad fil  603mkii_200.jpg   34,4K   64 Antal nerladdningarFronthögtalare
När Du ska välja fronthögtalare så är det mycket viktigt att välja röstmatchade högtalare från samma tillverkare för att få lika ljudkaraktär från alla högtalarna. Samma typ av bestyckning i alla högtalarna ger dig en enhetlig ljudupplevelse. Fronthögtalarna ska alltid vara röstmatchade. Detta garanterar ett balanserat och naturligt ljud från framsystemet i rummet. Det faktum att centerhögtalaren inte är bestyckad med samma bas är inte kritiskt eftersom basinformationen riktas till vänster och höger fronthögtalare eller till subbasen.

Bifogad fil  601mkii_200.jpg   33,37K   88 Antal nerladdningarSurroundhögtalare (bakre)
De bakre högtalarna i en Dolby Pro Logic anläggning används för att skapa atmosfär och en känsla av rymd. Ljudet har begränsad bandbredd och produceras i mono. Därför kan högtalarna vara små och behöver inte nödvändigtvis vara röstmatchade. De ska riktas från lyssnaren för att återge reflekterat ljud.
Digitala system som Dolby Digital och DTS (5.1- system) behöver mer uppmärksamhet. Surroundhögtalarna i ett 5.1 system återger ljud i stereo med full bandbredd. Därför ska surroundhögtalare som är ljudmatchade med fronthögtalarna använads och riktas mot lyssnaren för direkt återgivning.

Bifogad fil  AAD_S160.jpg   10,7K   130 Antal nerladdningarSubbas (subwoofer)
Filmskapare använder mycket djup och kraftfull bas för att förbättra effekter på filmduken. Filmer innehåller därför mycket mer och djupare bas än musikinspelningar. En separat subbas (subwoofer) är utformad för att återge den lägsta basinformationen. Att lägga till en subbas har många fördelar. Den skapar bättre ljudkvalitet i hela systemet vare sig du lyssnar på musik eller filmljud. Genom att lägga till en subbas, riktas lågbasinformationen direkt till subbasen och satelliterna behöver inte återge basinformationen vilket ger mycket bättre prestanda i hela systemet.

I system med Dolby Digital och 5.1 är subbasen obligatorisk eftersom en stor del av basinformationen mixas i den diskreta subbaskanalen för ökad kraft.


Diskant-, mellan- och basregister
Mellanregistret avser frekvenser från ca 150Hz till 5kHz. Under ca 150Hz ligger basregistret och över ca 5kHz ligger diskantregsitret. Olika tillverkare delar dock sina register något annorlunda. Om själva elementet har ett frekvensomfång på tex 400Hz - 8kHz, så låter man det inte arbeta i hela det registret utan kanske 800Hz - 4kHz.


1-, 2-, 2½, 3-vägshögtalare osv
Anger hur många element en högtalare har, alltså 1, 2, 3st osv. I en 2½-vägshögtalare finns det ett diskantelement, ett baselement och ett som spelar både mellanregister och bas.


Låda, basreflexrör, basport
Det finns flera typer av lådor, den vanligaste är basreflexlådan - den kan sägas ge bäst förhållande mellan känslighet och frekvensomfång. Lådtypen karaktäriseras av att den har en röröppning (eller tunnel). Detta röret måste noggrant beräknas för att få rätt mått - röret beräknas med hjälp av det element man har valt och lådans innervolym. Byter man element måste man oftast byta rör liksom om man ändrar lådans volym så måste röret räknas om.


Slavbas
I vissa högtalarkonstruktioner används en sk slavbas. Det innebär att ett av de till synes likadana bas / mellanregisterelementen är passivt, en slavbas.

Detta element har ingen talspole eller magnetsystem. Det har i princip samma funktion som en basreflexport men möjligör en avstämning av högtalaren som
skulle motsvara en port som inte skulle få plats i lådan.

En slavbas arbetar bara i det djupaste basområdet och ger inget bidrag till ljudet i högre register. Sitter man väldigt nära högtalaren märker man givetvis att det inte kommer något ljud i mellanregistret från slavbasen men på normalt avstånd får man en samlad ljudbild.


Delningsfilter
Delningsfilter finns bl.a. i högtalaren och är elektroniska komponenter som ska dela upp förstärkarsignalen i olika frekvensområden. I delningsfiltret delas
signalerna upp och fördelas ut till de olika högtalarelementen.


Kondensator
En kondensator i ett delningsfilter är en frekvensberoende komponent som i en högtalare används för att leda de höga frekvenserna och spärra för de låga.
Verkar motsatt en spole.


Spole
En frekvensberoende komponent. Används i delningsfilter till högtalare för att leda de låga frekvenserna och spärra för höga. Verkar motsatt en kondensator.
En talspole är en spole av mycket tunn tråd (ledning) lindad runt ett "rör" som sitter baktill på högtalarmembranet. Talspolen är "hjärtat" i högtalarelementets "motor".


Både en kondensator och en spole fungerar som lågpass och högpass beroende på hur man koppar dem. Seriekopplar man en spole med en högtalare så fungerar spolen som ett lågpassfilter. Kopplar man en spole parallellt med en högtalare så fungerar spolen som ett högpassfilter. Tvärtom är det med kondensatorn. Vanligast är att använda både spole och kondensator för att få en brantare filtrering. Då får man 12 dBA/oktav jämfört med 6 dBA om man bara använder en komponent.


Baffel
Den del som högtalarelementen är monterade på kallas baffel. Oftast är detta framsidan av högtalaren och framsidan kallas därför ibland för frontbaffel.


Här skriver medlemmar om problem att koppla ihop sin anläggning. Om du har problem kanske du kan hitta lösningen där <_<


Ett STORT tack till Heron och Krasse för synpunkter och input till denna FAQ//Calle_jr

Redigerat av calle_jr, 13 juni 2006 - 18:48.


#2

Postad 10 september 2005 - 11:06

calle_jr
  • calle_jr
  • Forumräv

  • 898 inlägg
  • 0
-: Mer om att koppla sub :-

Många väljer att koppla sin sub enligt nedanstående bild. För musiklyssning hjälper subben till även i tvåkanalsläget, alltså 2.0 men med basstöd från subben. För hembio kompletteras med LFE-kanalen via lågnivå (den blå linjen).

Bifogad fil  koppla_sub.jpg   81,2K   631 Antal nerladdningar

De flesta receivers kan även skicka frontkanalernas bas-signal via lågnivå, dvs LFE + FRONT L/R. Man ställer då in vid vilken frekvens receivern ska dela signalen (crossover), alltså vilken "portion" som ska skickas till frontarna och vilken som ska skickas till subben.

Det är inte möjligt att ge _en_ korrekt beskrivning av hur man ska ställa in en sub. Om du byter tex högtalare eller möblerar om så får du räkna med att ställa in systemet på nytt. Men, många utgår ifrån följande enkla grundinställning:
- Ställ subben på din lyssningsplats och kryp runt i rummet och stanna där basen låter bäst. Flytta subben dit!
- Subben kan ev behöva justeras så att den spelar i fas med fronthögtalarna. Om subben har ett steglöst fasreglage kan det vara bra att ha en medhjälpare.
- Ställ samtliga högtalare som "small" på receivern.
- Ställ "crossover" på 80Hz på receiver.
- Ställ "crossover" på max på sub.


Som sagt, det finns inte en given setup för att koppla in sub. Här är två andra tips att testa för att förbättra basåtergivning för surround:

Alt.A:
1. Anslut subwoofer på receiverns pre-out utgångar (Från L+R front på receivern till L+R Line-in på subben).
2. Ställ in receivern så att INGEN subwoofer finns.
3. Justera subwooferns lågpassfilter och nivå.

Nackdelen med alt.A är att subben inte har samma avstånd till sweetspot som frontarna, och avståndet går inte att justera utan får bli samma som frontarnas. Har man inte den där riktiga djupbasen från frontarna av någon anledning så finns det ett annat alternativ där man även kan justera avståndet separat på subben.

Alt.B:
1. Koppla alla högtalare på normalt sätt.
2. Ställ frontarna på "large" och subben på "both" i receivern. Då får subben även frontarnas bassignal.
3. Justera subwooferns lågpassfilter och nivå.

Redigerat av calle_jr, 07 januari 2006 - 09:50.
0 användare läser detta ämne

0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar

Prisjakt © 2000 - 2022 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.