Sökresultat Sökningen pågår Sökresultaten dyker upp här efterhand. Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen.
Söker efter användare
Söker efter gallerier
Sök forumtrådar
Stäng

Personuppgiftspolicy för MinHembio

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för MinHembio, det vill säga när du tar del av tjänsten MinHembio på minhembio.com och i relaterade digitala applikationer. MinHembio tillhandahålls av Prisjakt Sverige AB, med organisations­nummer 556665-1799 och är en del av Schibsted Media Group.

Om inget annat anges är Prisjakt Sverige AB personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy.

Centrala begrepp

Laglig grund för vår behandling av personuppgifter

För att vår behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs att vi har en laglig grund. En laglig grund betyder i detta fall att vi måste kunna visa upp en motivering föreskriven av lag till varför vi behandlar personuppgifter för ett visst ändamål. Exempel på lagliga grunder som används hos oss är samtycke, berättigat intresse, avtal och rättslig förpliktelse.

Du kan läsa mer om de lagliga grunder som kan vara aktuella hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgifter som vi samlar in

För att ge dig en tydlig bild av vår personuppgiftsbehandling har vi delat in personuppgifterna i tre kategorier utifrån hur de samlas in:

 1. Personuppgifter som du själv lämnar till oss

  När du använder MinHembio kan du komma att lämna personuppgifter till oss, exempelvis genom att fylla i webbformulär, skapa ett användarkonto eller skicka meddelanden till vår support. Personuppgifter i den här kategorin kan vara namn, adress, telefonnummer, mejladress och annan information beroende på vad du själv väljer att lämna till oss.

 2. Personuppgifter som vi samlar in när du använder MinHembio

  När du använder MinHembio samlar vi in information om din användning, till exempel vilka delar av MinHembio du använder. Denna information kan delas upp i följande kategorier:

  1. Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling
  2. Information om användningen av MinHembio
  3. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

Varför vi behandlar personuppgifter

För att du som användare ska förstå varför vi behandlar personuppgifter har vi valt att kategorisera våra behandlingar utifrån dess ändamål. Vi behandlar personuppgifter för en rad olika ändamål, nämligen följande:

 1. för att fullgöra våra avtalsmässiga förpliktelser,
 2. för att uppfylla lagkrav,
 3. för att tillhandahålla MinHembio, inkluderat hantering av kundtjänstärenden,
 4. för att analysera trafiken på och till MinHembio,
 5. för att skicka nyhetsbrev och liknande kommunikation till våra användare,
 6. för att kunna felsöka MinHembio och utreda missbruk.

Du hittar mer detaljerad information om ändamålen nedan.

För att tillhandahålla MinHembio, inklusive supportärenden

Vi behandlar personuppgifter för att kunna leverera en fungerande och användarvänlig tjänst, bland annat genom att anpassa MinHembio efter din tekniska användarsituation och efter de val du gör på MinHembio. Behandling av personuppgifter för detta ändamål inkluderar även den behandling som görs för att vi ska kunna hantera supportärenden och tillmötesgå våra användares synpunkter.

Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål grundas på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla grundläggande funktionalitet och service kopplat till MinHembio.

För att analysera trafiken på och till MinHembio

Vi vill kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för att förbättra MinHembio. Därför samlar vi in information om trafiken på MinHembio. Denna information hjälper oss att förstå våra användare, att förstå marknadstrender, identifiera förbättringspotential i MinHembio och mycket mer. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål grundas på vårt berättigade intresse av att analysera och förbättra MinHembio.

Du kan trots detta välja att stänga av analysfunktionen och vår behandling av personuppgifter för detta ändamål i våra inställningar för personuppgifter.

För att skicka nyhetsbrev och liknande kommunikation till våra användare

Om du har ett aktivt användarkonto hos oss kan vi komma att skicka mejl med erbjudanden och marknadsföring till dig. Du kan när som helst välja att bli undantagen från dessa utskick genom att kontakta oss.

Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål grundas på vårt berättigade intresse i den mån du har ett aktivt användarkonto hos oss, eller så grundas det på samtycke i det fall du aktivt valt att prenumerera på våra nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

För att kunna felsöka MinHembio och utreda missbruk

Vi behandlar personuppgifter som rör våra användares aktiviteter på MinHembio för att kunna felsöka våra system, vilket utgör en grundläggande del av vårt säkerhetsarbete kring MinHembio. Vi behandlar dessutom personuppgifter för att kunna utreda missbruk av MinHembio. Med missbruk avses bland annat upprättande av falska profiler, trakasserier, agerande i strid med våra villkor eller agerande i strid med tillämplig lag.

Om vi upptäcker eller misstänker missbruk av MinHembio kan vi komma att dela personuppgifter med andra aktörer i syfte att utreda och bekämpa sådant missbruk.

Behandling av personuppgifter för detta ändamål grundas på vårt berättigade intresse av att erbjuda en säker tjänst.

Överföring av uppgifter

I vissa fall kan vi dela personuppgifter med våra samarbetspartners för att de exempelvis ska kunna anpassa erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter i det fall verksamheten eller del av verksamheten och personuppgifter som behandlas i samband med sådan del säljs, flyttas eller överlåts. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, domstolsbeslut, myndighetsreglering eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att hjälpa en brottsutredning eller annan legal utredning här eller utomlands. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av MinHembio kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

Vi kan överföra dina personuppgifter till tredje land, det vill säga land utanför EU/EES. Om vi gör det vidtar vi åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter.

Lagringstid för personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter under en tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de ursprungligen samlades in för anonymiserar eller raderar vi dem. Tiden för tex inaktivitet i detta fall är 18 månader.

Dina rättigheter

Du som användare har en rad rättigheter vad gäller vår behandling av dina personuppgifter. Alla rättigheter är inte absoluta, utan vissa av dem kan vara begränsade. De rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter är följande:

Mer information om dina rättigheter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Vid en begäran om att få dina personuppgifter raderade hos oss kommer vi att anonymisera dina inlägg, omdömen och ditt användarkonto. Detta innebär att dina omdömen eller inlägg publicerade på MinHembio kommer att ligga kvar i den mån dessa inte innehåller personuppgifter, fast med ett anonymt användar-ID som avsändare. Huvudskälet till att vi inte tar bort omdömen eller inlägg är att dessa utgör en viktig del av MinHembio. Utan dessa hade MinHembio tappat en viktig del av sitt syfte. Vill du radera dina omdömen eller inlägg på MinHembio behöver du göra detta innan du begär en radering av dina personuppgifter hos oss.

Har du synpunkter på vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter hittar du hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.

Användning av cookies och annan teknik

Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, lokal lagring och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. Mer information om vår användning av dessa tekniker hittar du i vår cookiepolicy.

Prisjakt © 2000 - 2023 Prisjakt   Cookiepolicy.   Våra regler.   Personuppgiftspolicy.  Hantera cookie-inställningar.